Gezondheid

IS DE DOBERMANN NOG EEN GEZOND RAS?


de meningen hierover verschillen......

Ik, Robert, ben geen lid meer van een van de drie rasverenigingen (SDN, DVIN en NDC) en een ieder moet dit uiteraard voor zichzelf weten, maar voor mijzelf was de vraag of dit lidmaatschap mij nog iets biedt niet meer positief te beantwoorden.


Met veel enthousiasme ben ik na het verlaten van de DVIN in 2019 betrokken geweest bij het oprichten van de nieuwe rasvereniging voor de Dobermanns, de Nederlandse Dobermann Club. De DVIN de rug toegekeerd, omdat ik mij wilde distantiëren van het al het gekonkel daar en de druppel die de emmer deed overlopen was het rommelig verloop van de ALV destijds.


Daarnaast werd bij de DVIN teveel de nadruk gelegd op hoe fantastisch de Dobermann is, schijnveiligheid gecreëerd naar potentiële pup kopers door het schermen met verplichte gezondheidstesten die dan in advertenties van fokkers opduiken als “vrij van DCM” (de erfelijke hartkwaal) en het verplicht stellen van show- en africhtingscertificaten waardoor de genenpool nog smaller wordt. 90 jaar DVIN werd gevierd, zonder achterom te kijken wat de bijdrage aan de gezondheid van de Dobermann is geweest in 90 jaar!


Zonder hiertegenover het werkelijke verhaal over het voetlicht te brengen dat de Dobermann een uitermate kwetsbaar ras is geworden en door haar smalle fokbasis veel problemen kent, niet alleen de hartkwaal, maar ook het shaking head syndroom, de koperstapelingsziekte, auto-immuunziektes en zo verder.

Ik zou het van de daken willen schreeuwen, maar welke harttest dan ook: een bloedtest, een echo, een Holter (ECG) test of een DNA test, het geeft geen enkele garantie naar de toekomst en is niets meer dan een momentopname! De gevallen van een prima 24-uurs Holter test en echo en dan toch later het ontwikkelen van DCM zijn legio!!


DCM vrij bestaat niet, een dergelijke test bestaat eenvoudigweg (nog) niet…..


In de hoop met de Nederlandse Dobermann Club wel dit eerlijke verhaal te kunnen vertellen, dus veel energie, tijd en geld gestoken in de oprichting van deze nieuwe rasvereniging. Dolblij met de erkenning door de Raad van Beheer in 2020, maar……


Nu, november 2021, helaas de conclusie voor mijzelf getrokken dat ook de NDC niet is wat ik hoopte dat het zou zijn, dus niet alleen mijn bestuursfunctie opgezegd, maar ook mijn lidmaatschap.


Als in de statuten expliciet staat dat zij de gezondheid van de Dobermann wil bevorderen, zij juist niet alle verplichte schoonheid kwalificaties en africhting certificaten vereisen in het verenigingsfokreglement (VFR), dan betreur ik het dat juist daarop toch weer als een soort DVIN 2.0 de focus ligt. De NDC zich niet onderscheidt van al bestaande Dobermann rasverenigingen, maar ook een KCM en een africhtingskampioenschap organiseert. Naar het kopje gezondheid moest ik helaas ook bij de NDC zoeken….


Met alle respect voor iedere Dobermann bezitter die een keuze gemaakt heeft voor een gecoupeerde Dobermann uit het buitenland of een “look a like” Dobermann zonder stamboom (voor mij dus geen rashond) uit het binnen- of buitenland, maar daar ligt als fokker van raszuivere Dobermanns niet mijn voorkeur. De ras standaard is qua oor en staartdracht immers aangepast, couperen al jaren niet meer toegestaan in Nederland en als de NDC het herplaatsen van “look a like Dobermanns” zonder stamboom ook nog gaat promoten, zelfs met de letterlijke tekst als “gezonde hond, van gezonde ouders”, zonder dat een enkel gezondheidscertificaat is overlegd, kon ik niet anders dan mijn lidmaatschap opzeggen.


Verandert er dan iets bij de Dobermann kennel Andor Absolut’s?

Nee! Fokken kan in Nederland zonder lid te zijn van een rasvereniging.

(je betaalt alleen meer aan de Raad van Beheer bij de nestcontrole en het chippen)


 • Kun je deelnemen aan shows zonder lid te zijn?
  Ja hoor ook dat!

 • Kun je deelnemen aan examens?
  Ja zelfs dat kan, dus de vraag “what’s in it for me?” was daarmee snel beantwoord!

 • Krijgen toekomstige pup eigenaren een stamboom?
  Ja zeker! De Raad van Beheer geeft uiteraard een stamboom af!

 • Voldoet Andor Absolut’s aan alle gezondheidsonderzoeken?
  Ja zeker, wij doen zelfs meer gezondheidsonderzoeken dan welke van de 3 rasverenigingen dan ook verplicht heeft gesteld!


Als onze nieuwe aanwinst aan alle verwachtingen voldoet verwachten wij ons eerste Dobermann nestje pas weer in 2023,

dus heeft voor die tijd informeren naar pupjes geen zin.